Esittely

Kiertoasuomesta.fi on digitaalinen kauppapaikka, joka yhdistää materiaalien myyjät ja ostajat. Sivusto toimii pääasiassa biopohjaisten sivuvirtojen markkinapaikkana ja auttaa myyjiä ja ostajia löytämään toisensa. 

Sivuston avulla pystytään kehittämään alueellisia ravinne- ja materiaalikiertoja ja näin edistämään kiertotaloutta. Pääkohderyhminä ovat biopohjaisia sivuvirtoja tuottavat maa- ja metsätalouden sekä elintarviketeollisuuden yritykset ja raaka-aineita käyttävä teollisuus sekä julkinen sektori. 

Kiertoasuomesta.fi -palvelun tavoitteena on luoda maatiloille uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia sujuvasti ja helposti. Sivuvirtoja hyödyntämällä voi saada lisätuloja yritykselle. Hyvinkin pienet määrät voivat olla arvokkaita raaka-aineita toiselle. 

Esimerkkejä sivujakeista 

- lanta, liete 

- pilaantunut rehu 

- nurmi (mm. kesannot, maisemapellot) - oljet 

- marjojen siemenet ja kuoret 

- hakkuutähteet

- kosteikkokasvillisuus 

- kuoret 

Digitaalisen markkinapaikan avulla edistetään biokiertotaloutta 

Kiertoasuomesta.fi -palvelun avulla vähennetään jätteitä ja päästöjä, pidetään luonnonvaroja käytössä mahdollisimman pitkään ja tuodaan lisäarvoa materiaaleille. Sivuston avulla voidaan luoda paikallisia optimoituja symbiooseja, jotka yhdistävät maataloutta, teollisuutta, julkisia tahoja ja kuluttajia.