Inledning

Kiertoasuomesta.fi är en digital marknadsplats som kopplar samman säljare och köpare av material. Webbplatsen fungerar främst som en marknadsplats för biobaserade sidoströmmar och hjälper säljare och köpare att hitta varandra. 

Webbplatsen kommer att bidra till att utveckla regionala närings- och materialcykler för att främja den cirkulära ekonomin. De huvudsakliga målgrupperna är företag som producerar biobaserade sidoströmmar från jordbruk, skogsbruk och livsmedelsbearbetning, samt industrier som använder råmaterial och den offentliga sektorn. 

Syftet med Kiertoasuomesta.fi är att skapa nya affärsmöjligheter för gårdar på ett smidigt och enkelt sätt. Sidoströmmar kan användas för att generera ytterligare inkomster för verksamheten. Även mycket små mängder kan vara värdefulla råvaror för någon annan. 

Exempel på sidobråk 

- gödsel, slam 

- förorenat foder 

- gräsmark (t.ex. träda, majsfält) - halm 

- Bärfrön och bärskal 

- avverkningsrester 

- Vegetation i våtmarker 

- skal 

En digital marknadsplats för att främja bioekonomin 

Tjänsten Kiertoasuomesta.fi minskar avfall och utsläpp, håller naturresurser i bruk så länge som möjligt och ger material ett mervärde. Webbplatsen hjälper till att skapa lokala, optimerade symbioser som sammanför jordbruk, industri, offentliga myndigheter och konsumenter.